top of page

UNDERVISNINGS

-MATERIALE

Ungdommens Folkemøde skal med helt ud i klasseværelserne. Derfor har vi og organisationerne udarbejdet en række undervisningsforløb. Der er både forløb, hvor størstedelen af arbejdet ligger på selve festivalen og forløb, der kræver, at man afsætter et eller flere moduler i undervisningen i forbindelse med Ungdommens Folkemøde. 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer, kan du skrive til: emilie@ungdomsbureauet.dk 

Ungdommens Folkemødes materiale 2023

Projektforløb UFM'23

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Design og tilgængelighed

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Flygtningepolitik

Ungdomsbureauet

Alle fag

Metode- og projektforløb UFM'23

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Ungdom og trivsel

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Frivillighed og fællesskaber

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Uddannelse og arbejdsliv

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Bæredygtighed og udviklingspolitik

Ungdomsbureauet

Alle fag

Teltsafari: Forbrug og klima

Ungdomsbureauet

Alle fag

Organisationernes materiale 2023

Undervisningsforløb om Folketingets Europaudvalg

Folketinget

Samfundsfag

Demokrati og folkestyre

Skal du have hund?

Det Dyreetiske Råd

Biologi, Samfundsfag, Natur, Etik

Dyrevelfærd, dyreetik

Hvad skal vi med grænser?

Grænseforeningen

Samfundsfag - Historie

Politiske beslutningsprocesser i Danmark i et globalt perspektiv

Kombinatorisk sandsynlighed

Spillemyndigheden

Matematik

Sandsynlighed

Refleksionsworkshop

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)

Samfundsfag, Dansk, Klassens Time

Uddannelse

Balancen mellem søvn og digitale vaner

Just Human

Dansk, Samfundsfag, Matematik, Engelsk, Biologi m.fl.

Trivsel, digital dannelse, teknologi

Forløb: Fællesskaber Forandrer

DFUNK

Dansk, Samfundsfag, Historie

Fællesskaber, individ, kultur, identitet og drømme

Ressourceforbrug og cirkulær økonomi - lav et meme

Europa-kommissionen og Europaparlamentet i DK

Samfundsfag

EU

Dit demokrati: Undervisningsfilm

Folketinget

Samfundsfag

Demokrati og folkestyre

Identitet og grænse

Grænseforeningen

Samfundsfag - Dansk

Identitet og socialisering

Faglige besøg på KP for gym-klasser

Københavns Professionshøjskole

Alle fag

 

USA i skolen

Den Amerikanske Ambassade

Engelsk, Samfundsfag

USA

Følg Verdens Puls - globale nyheder

Globalnyt

Dansk

Medieforbrug, global journalistik, repræsentation

Børn og unges ret til at blive inddraget

Børnerådet

Dansk, Samfundsfag

Børns rettigheder, børneinddragelse

Forløb: Kultur, identitet og drømme

DFUNK

Dansk, Samfundsfag, Historie

Kultur, fællesskaber, identitet og drømme

Information om Folketinget og folkestyret

Folketinget

Samfundsfag

Demokrati og folkestyre

Grænser og fællesskaber

Grænseforeningen

Samfundsfag - Historie - Kulturfag

Identitetsdannelse og socialisering, Politiske beslutningsprocesser i Danmark i et globalt perspektiv

Danmarks grænser

Grænseforeningen

Historie - Samfundsfag

 

Kønsroller i Danmark og Rwanda

Ulandsskretariatet

Samfundsfag, Arbejdskendskab (7.-9. klasser)

Verdensmål 5 og verdensmål 8

Grænser

Grænseforeningen

Dansk, Historie

Danmark og EU

Quiz: krop, køn, seksualitet og sexsygdomme

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Seksualundervisning

Seksualitet, køn, krop, grænser, samtykke, sundhed

Fremmede i Karl Oves paradis

DFUNK

Dansk, Samfundsfag, Historie

Flygtningeområdet, Flugterfaringer, Asyl

bottom of page