top of page

Vi skaber en festival, hvor man nysgerrigt kan gå på opdagelse i samfundets mangeartede problemstillinger og tanker. Vi mener, at den demokratiske kraft kan tilvejebringes gennem en deltagelse der bygger på fordybelse, nysgerrighed og dialog. Vi forpligter os på at deltage, og tager stilling til de perspektiver vi møder.

Vi lærer hele livet igennem – også på Ungdommens Folkemøde. Derfor accepterer vi, at vi og andre kan begå fejl. Vi anerkender derfor, når vi uhensigtsmæssigt kommer til at støde andre, og lærer af vores fejl.  

Har du nogle spørgsmål til, hvordan vi arbejder med demokrati på Ungdommens Folkemøde, så kontakt Josephine, Atmosfære- & Indholdsansvarlig, på josephine@ungdomsbureauet.dk

DEMOKRATIIDEALER

Ungdommens Folkemøde er funderet i en demokratisk tænkning, der bygger på Hal Kochs tanker om, at demokrati er et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled. Det betyder, at vi lytter til ungdommens måder at forstå, forankre og bearbejde demokratiske idealer.

 

Vi ønsker med festivalen at skabe et rum, hvor ungdommen nysgerrigt kan gå på opdagelse i afkrogene af den demokratiske dialog, og finde fællesskaber på tværs af forskellige perspektiver og erfaringer.

 

Ved at inspirere og udtrykke forskellige måder at engagere sig demokratisk i samfundet på bliver Ungdommens Folkemøde den demokratiske værktøjskasse, hvor ungdommen sammen kan udvikle sit demokratiske arsenal.

Den er en forudsætning for Ungdommens Folkemøde – som demokratifestival funderet på demokratiske principper – at etablere følgende idealer, som sikrer, at festivalen er et safe space for demokratisk tænkning.

VI MØDER HINANDEN MED POSITIVE FORVENTNINGER

Vi er offentlige og tilgængelige for alle. Det samme er alle arrangementer på festivalpladsen. Vi velkommer og møder hinanden med positive forventninger.

VI DELTAGER NYSGERRIGT

VI HAR RESPEKT FOR ALLES DELTAGELSE

Vi tror på det levende demokrati, hvor vi mødes på tværs og bliver klogere på hinanden. Demokratiet eksisterer ikke kun i kraft af sit flertal. Vi diskriminerer ikke på baggrund af eksempelvis etnicitet, seksualitet, kønsidentitet, kropskapabilitet eller politisk ståsted, men vi sikrer os, at alle har plads til at være en del af fællesskabet. Vi tolerer ingen form for hadtale eller opfordring til vold.

VI TALER SAMMEN

Vi tror på samtalen ved en gensidig dialog. Dette betyder at alle har taletid og mulighed for at udtrykke deres perspektiver. Vi ser værdi i at tale med mennesker, vi ikke nødvendigvis deler holdninger med. Vi tror på den saglige debat, som fokuserer på argumenter, og hvor nysgerrigheden, refleksionerne og tankerne konstruktivt bidrager med ny viden og indsigt.

VI BEGÅR FEJL

bottom of page