top of page

Ungdommens Folkemøde er et projekt under Ungdomsbureauet.

 

Helt formelt set er Ungdomsbureauet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Man kan også bare sige en NGO. Vi er 27 idealister samlet i et demokratihus i København, og vores vision er alle unge skal være en naturlig del af de beslutninger, der påvirker deres liv. Vores mission er at skabe betingelser for unges engagement i samfundet og beslutningstageres engagement i unge.

Vi trækker vejret gennem fantasi, mod og ejerskab. Og apropos sidstnævnte kan du bare kalde os UB.

Det var den korte version.

HVEM STÅR BAG?

bottom of page