top of page

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratifestival for unge og samler over 30.000 unge på tværs af sociale, uddannelsesmæssige og geografiske skel.

Ungdommens Folkemøde er åbent og gratis for alle at deltage i, og kræver ingen forhåndstilmelding. UFM henvender sig primært til ungdomsuddannelser, og vi har fokus på at eleverne både får et stort fagligt udbytte af dagen, og et stort socialt udbytte. Desuden arbejder vi aktivt med at pirre til unges egen nysgerrighed, for at styrke unges demokratiske selvtillid og engagement. Underviser du i udskolingen er der også gode muligheder for at få et stort fagligt udbytte ud af dagen.

Fokus er først og fremmest på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, hvor alle får følelsen af demokratisk indflydelse og medborgerskab at mærke på egen krop. Det spiller rigtig godt sammen med uddannelsernes formål om at forberede eleverne til aktiv deltagelse i demokratiet.

 

Ungdommens Folkemøde skaber et rum, hvor unge igennem aktiv deltagelse kan undersøge mulighederne i demokratiet.

Ungdommens Folkemøde kan dog også støtte direkte op om de faglige mål for mange fag på de fleste ungdomsuddannelser. UFM er en oplagt mulighed for at tage din klasse med ud af klasseværelset, møde personer og institutioner fra pensum i virkeligheden og anvende faget i praksis. Organisationer, virksomheder, partier og mange flere vil på UFM lave events, afholde workshops, talks mv. Ungdommens Folkemøde er således en oplagt mulighed for at lade eleverne udforske forskellige holdninger og positioner i samfundet.

UNDERVISNING

bottom of page