UNDERVISNING

TEAM

Team Undervisnings formål er at skabe lystbetonet undervisningsmateriale og -forløb der engagerer og inkluderer elever der deltager på Ungdommens Folkemøde, uanset faglig styrke og social og geografisk baggrund.

Vil du være med?

RIKKE

teamleder

GYMNASIALE

uddannelser

Ungdommens Folkemøde arbejder med at gøre festivalen relevant i undervisningssammenhæng, og har i den forbindelse udarbejdet en række undervisningsmaterialer, som primært retter sig mod de gymnasiale uddannelser.

 

Teamet kommer til at opdatere det eksisterende materiale og udarbejde nyt, så der er materiale i flere formater, længder og niveauer.

 

Derudover vil teamet også arbejde med at udarbejde materiale der retter sig mod de tværfaglige mål på uddannelserne.

ERHVERVS-

uddannelser

og ungdomsskoler

Vi har en målsætning om at Ungdommens Folkemøde skal være hele ungdommens folkemøde.

 

Derfor vil teamet have fokus på at udvikle materiale der tydeliggør relevansen af Ungdommens Folkemøde på erhvervsuddannelser og på ungdomsskoler.

METODER

Det er en målsætning, at undervisningsmaterialet understøtter Ungdommens Folkemødes vision om at skabe virkelighedsnære undervisningsformater og at koble den klassiske undervisning i landets klasselokaler med virkeligheden.

 

Teamet vil desuden i deres arbejde forsøge at berøre alle de temaer, der er tilstede på Ungdommens Folkemøde og udarbejde materiale og forløber i samarbejde med elever, undervisere og andre relevante interessenter.

BLIV EN DEL AF

TEAM UNDERVISNING

Hvis du har nogen spørgsmål til teamets opgaver, er du velkommen til at kontakte teamledere Rikke Haarbo og Rosa Lindhardt på undervisning@ungdommensfolkemode.dk

Ungdommens Folkemøde er støttet af

Det Saxildske Familiefond

Fogs Fond

Knud Højgaards Fond

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00