top of page

Her kan du udforske alle de workshops, der tilbydes under årets Ungdommens Folkemøde.
Tilmeldingen åbner den 7. august, hvor du får mulighed for at vælge en dag, der passer jer, et spændende tema og kontakte den person, der står for netop dén workshop, du vil tilmelde din klasse.
Husk at være opmærksom på, at nogle workshops er designet til bestemte faglige niveauer, og andre kan indeholde følsomt indhold – så vælg med omhu. Rigtig god fornøjelse!
 

Hvis du ikke nåede at tilmelde din klasse en workshop, så fortvivl ikke. Kig på vores andre undervisningstilbud; her finder du alt fra besøgsinvitationer fra forskellige organisationer til skræddersyede undervisningsforløb om vigtige samfundsemner.

WORKSHOPS

Hvordan nedbryder vi de fordomme, der eksisterer omkring anbragte børn og unge?
TORSDAG
09:15 - 10:15

De Anbragtes Vilkår

Med et ønske og et formål om at få flere til at tænke over samt blive klogere på, hvordan      det egentlig er at bo i plejefamilie eller på børne- og ungehjem, inviterer en række tidligere anbragte fra De Anbragtes Vilkår (DAV) til refleksions- og tænketankworkshop for at afstigmatisere dét at være anbragt barn og ung.


DAV er en forening, der arbejder for at styrke vilkårene for nuværende, tidligere og fremtidige anbragte. På Ungdommens Folkemøde håber vi, at en klasse vil hjælpe os med at komme nogle af de fordomme til livs, som vores medlemmer med anbringelsesbaggrund møder.


I vil modtage forberedelsesmateriale om de fordomme, som anbragte unge møder og oplever. Fordommene er kortlagt med vores korps af unge, der bor i plejefamilie eller på børne- ungehjem i dag, på en workshop, der er blevet afholdt hos os i forbindelse med optakten til Ungdommens Folkemøde. Under samme tematikker, som disse anbragte unge har reflekteret, skal I på vores workshop reflektere over jeres fordomme omkring dét at være anbragt – og forhåbentligt gå hjem med et nyt perspektiv. Mange gør sig forestillinger baseret på film, sociale medier mv., der sjældent er forenelige med virkelighedens anbringelser i Danmark. Vi tror på, at dette møde mellem anbragte og ikke-anbragte kan bidrage til aftabuisering, afstigmatisering og være med til at nedbryde fordomme.

Kontaktoplysninger:

bottom of page