UNDERVISER

Workshops

Alle deltagende organisationer på UFM arrangerer én workshop pr. dag, der sætter fokus på en samfundsudfordring.

Tilmeldingen for hele klasser åbner d. 15. september

Om workshoppene

Til workshoppene sættes der fokus på en aktuel problemstilling inden for de respektive organisationers virkeområde. Workshoppen udarbejdes af den enkelte stadeholder med hjælp fra Ungdommens Folkemødes workshopteam.


En workshop varer 1 time og foregår i telte rundt omkring på festivalpladsen. Du forpligter dig til at bruge ét modul på forberedelse af dine elever, hvortil du vil få tilsendt materiale udarbejdet af workshoparrangøren.  

Tilmelding

Workshoppene på UFM kræver tilmelding, og det er dig som underviser der står for dette. 

Ungdommens Folkemøde er støttet af

Det Saxildske Familiefond

Fogs Fond

Knud Højgaards Fond

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00