Ungdommens Folkemøde er støttet af

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00

UNDERVISER

Workshops

Alle deltagende organisationer på UFM arrangerer én workshop pr. dag, der sætter fokus på en samfundsudfordring.

Tilmeldingen for hele klasser åbner d. 8. august. 

Vigtige datoer

1. august: Workshopudfordringerne offentliggøres, så du kan danne dig overblik over samfundsudfordringerne.

8. august: Tilmelding åbner. Du kan booke én workshop per festivaldag (det vil sige maksimalt to workshops), hvor du tilmelder en hel klasse eller hold til samme workshop.

15. august: Her kan alle tilmelde sig restpladser til workshoppene, der ikke bliver udfyldt af én klasse.

Om workshoppene

Til workshoppene sættes der fokus på en aktuel problemstilling inden for de respektive organisationers virkeområde. Workshoppen udarbejdes af den enkelte stadeholder med hjælp fra Ungdommens Folkemødes workshopteam.


En workshop varer 1 time og foregår i telte rundt omkring på festivalpladsen. Du forpligter dig til at bruge ét modul på forberedelse af dine elever, hvortil du vil få tilsendt materiale udarbejdet af workshoparrangøren.  

Tilmelding

Workshoppene på UFM kræver tilmelding, og det er dig som underviser der står for dette. 

På UFM'19 udbyder vi flere workshops end nogensinde før, og du kan som underviser tilmelde din klasse én workshop pr. dag - vi åbner for tilmeldingen i august.

Vær opmærksom på at vi har fået nyt tilmeldingssystem, hvor du som underviser kan tilmelde en klasse maksimalt en workshop per festivaldag. Dog åbnes der op for tilmelding til restpladser d. 15. august.