WORKSHOP

TEAM

Workshop-teamets primære formål er at hjælpe organisationerne med at facilitere dynamiske, inspirerende og spændende workshops ud fra mantraet: ”Nutidens udfordringer skal løses med fremtidens borgere"

Vil du være med?

TRINE

teamleder

VEJLEDNING

og feedback

En af workshopteamets primære opgaver er at give feedback til stadeholderne på deres workshops. Stadeholderne indsender materiale til gruppen, som gruppen er i løbende dialog med stadeholderne om, så der sikres inddragelse af unge og en høj grad kvalitet i alle workshops.

Derudover vil gruppen udarbejde en række inspirationskataloger og guides til stadeholderne, som de kan bruge i deres arbejde med at udforme inspirerende og gode workshops.

EGNE

WORKSHOPS

Under Ungdommens Folkemøde afholder workshopgruppen selv et antal workshops. De kan enten knytte sig til Ungdomsbureauets vision og målsætninger, eller til forskellige samfundsudfordringer som er relevant for en stor del af ungdommen, men som ikke er dækket af stadeholderne.

 

Der er stor mulighed for indflydelse, sparring og læring omhandlende workshops, aktiv læring og facilitering, da Team Workshop arbejder med at udvikle og facilitere sine egne workshops.

OPSAMLING

på outcomes

Igennem workshops ønsker vi at unge kan være med til at befrugte de samfundsudfordringer stadeholderne arbejder med til dagligt. Derfor arbejder workshopgruppen med at understøtte, at de outcomes der kommer ud af de enkelte workshops, tages med videre i organisationerne.

 

Gruppen skal samtidig udarbejde en proces der indsamler de outcomes, der kan tjene som gode eksempler i det fremtidige arbejde med workshops.

BLIV EN DEL AF

TEAM WORKSHOP

Gruppen kommer til at have en del skriftligt hjemmearbejde i forbindelse med feedbackprocessen, men kommer til at mødes løbende til sparring og udviklingsmøder. Arbejdsbelastningen vil intensiveres omkring deadlines i maj og august.

Har du spørgsmål til teamet, så kontakt teamleder Trine på   workshop@ungdommensfolkemode.dk 

Ungdommens Folkemøde er støttet af

Det Saxildske Familiefond

Fogs Fond

Knud Højgaards Fond

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00