STADEHOLDER

PRAKTISK INFO

OG PRISER

UNGDOMMENS FOLKEMØDE 2020

Hvem kan være stadeholder?


Alle lovlige organisationer, foreninger, virksomheder, samt partier, uddannelsesinstitutioner el. lign. der ikke er i strid med demokratiske principper, kan ansøge om at blive stadeholder til UFM. Det er en forudsætning at indholdet på stadepladsen tager udgangspunkt i noget samfundsrelevant, og ikke tjener et direkte markedsføringsformål. Endelig er det en forudsætning af aktiviteter og indhold i stadepladsen ikke virker anstødelige, hadefulde eller er i strid med dansk lovgivning. Vi har en målsætning om at UFM skal være hele ungdommens folkemøde, og det er derfor ikke tilladt at diskriminere, forhåne eller på anden måde nedværdige personer på baggrund af etnisk oprindelse, religion, hudfarve, køn, seksuel orientering el. lign.
Hvad indebærer det at være stadeholder?


Som stadeholder vil du møde unge og have mulighed for at lave aktiviteter i stadepladsen under Ungdommens Folkemøde 2020. Eksempelvis debatter, workshops og andre arrangementer. Stadeholdere kan vælge mellem en række forskellige teltløsninger. Stadeholdere forpligter sig til at afholde en workshop af én times varighed på et tidspunkt i løbet af festivalen. Dog vil de politiske partier holde én fælles workshop.
Uddrag af retningslinjer for stadepladser


Alle aktiviteter i stadepladserne skal være gratis og åbne for alle.
Aktiviteter skal have samfundsrelevans og relatere sig til en aktuel problematik.
Det er ikke tilladt at sælge eller uddele mad og drikkevarer.
Uddrag af retningslinjer for workshops


Stadeholdere forpligter sig på at afholde to workshop af 1 times varighed - én onsdag og én torsdag. Tidspunktet for workshoppens afholdelse fastsættes af Ungdomsbureauet. Tilmelding til workshops foregår i hele klasser, og der er følgende kapacitet i stadeteltene. Antallet af pladser fastsættes ud fra størrelsen på stadepladsen ud fra følgende: 6x6 meter: 1 klasse 6x9 meter: 2 klasser 6x12 meter: 2 klasser Der kan tilkøbes et seperat workshoptelt, som et andet sted på pladsen for 2.500 kr. for to workshop (onsdag & torsdag) Workshoppen skal tage udgangspunkt i en samfundsrelevant udfordring eller problemstilling, som deltagerne skal forholde sig til. Workshoppen skal være inkluderende og have elementer af co-creation. Dvs. at værten max må tale fra scenen 20% af tiden. For at sikre arrangementernes kvalitet tilbyder Ungdomsbureauets sparring under stadeholdernes proces med at planlægge workshops.
Priser


Prisen for en stadeplads basispakke i 2020 varierer fra 25.000 til 35.000 kr. afhængig af teltets størrelse. Basispakken inkluderer: •Leje af telt inkl. opsætning og nedtagning
•Arealleje
•Leje af gulv inkl. opsætning og nedtagning
•Basis strøm
•To billetter til UFM Inspirationskonference 2. april 2020 Det er desuden også muligt at leje et udeareal, med eller uden strøm: For at sikre at også mindre bemidlede organisationer og ungdomsorganisationer har mulighed for at være repræsenteret på UFM'20, er det muligt for organisationer, hvis primære drift er baseret på frivilligt arbejde, at ansøge om et 6x6 meter telt til 15.000 kr. ekskl. moms. Læs mere om ansøgning i arrangørhåndbogen.
Tilkøbskatalog


Tilkøbskataloget offentliggøres snarest muligt.

Ungdommens Folkemøde er støttet af

Det Saxildske Familiefond

Fogs Fond

Knud Højgaards Fond

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00