top of page
SJ1_6687.JPG
Her kan du få et overblik over alle de organisationer, som du kan møde i temateltene, workshops og pop-up events. I menuen kan du nemt vælge det, du helst vil opleve, da vi har opdelt oversigten efter, hvordan organisationerne deltager.

VÆLG TEMATELT
 

VÆLG ORGANISATIONER DER DELTAGER MED ANDET
 

Logo no tagline_edited.png


Grænseforeningen

TEMATELT:
EU OG EUROPA

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der ud fra sloganet ”For en åben danskhed” arbejder for at udbrede kendskabet til det dansk-tyske grænseland og områdets mindretal. 

I det dansk-tyske grænseland er man gået fra fjendskab til venskab, og man har vist at 

medborgerskab, mindretalsforståelse og mødet mellem kulturer, kan være en berigelse og en styrke. Der er ikke nogen modsætning mellem at være fælles og forskellig. 

Grænselandet er et rum, hvor to europæiske nationalstater mødes og bindes sammen.


Grænseforeningen udgiver undervisnings- og oplysningsmaterialer og arbejder for, at danskere i alle aldre knytter personlige bånd på tværs af grænsen og lærer af hinandens sprog og kulturer.

Grænseforeningen har en række ungeprojekter, hvor der er fokus på at skabe møder og dialog mellem unge om emner som national identitet, kulturmøder, grænser, fordomme og mindretal. 

På Ungdommens Folkemøde kan du møde Grænseforeningen Ungdom, Elevambassadørerne og Kulturmødeambassadørerne.

Logo no tagline_edited.png

2030beyond

TEMATELT:
MAKERZONE

2030beyond er en handletanke, der koordinerer innovative partnerskaber og faciliterer projekter, hvor vi engagerer unge i 2030-dagsordenen, giver dem redskaber til at gøre en forskel indenfor bæredygtig udvikling, styrker deres faglige selvtillid samt engagerer dem i den demokratiske samtale, der foregår på folkemøder i Danmark og ude i verden.

Logo no tagline_edited.png

A4 Medier

TEMATELT:
ARBEJDSLIV

Talenter for mennesker.

På Ungdommens Folkemøde hylder A4 Medier de unge i de velfærdsrettede fag: pædagoger, lærere, socialrådgivere og mange flere.


Ambitioner og karrieredrømme er ikke kun forbeholdt unge i erhvervslivet, og velfærdstalenternes faglighed og professionalisme skal behandles lige så nidkært og alvorligt som juristerne, konsulenterne og de særlige rådgivere i Berlingskes Talent 100. 


A4 Medier vil derfor hylde de unge, som har talent for mennesker inden for velfærdssektoren. Unge, der kan noget helt særligt med deres medborgere. Dem, der får samfundet til at hænge sammen ved at give os en god start på livet og en værdig alderdom. 


Det gør vi med en lang række aktiviteter i løbet af folkemødet


Logo no tagline_edited.png

Arbejdermuseet

WORKSHOP

Arbejdermuseet har siden 2013 arbejdet strategisk med børne- og ungeindsatser. Med afsæt i demokratisk og dialogisk pædagogik, søger de gennem kulturhistoriske møder, spejlinger og perspektiveringer mellem fortid-, nutid og fremtid at styrke børns og unges demokratiske selvtillid og handlekompetencer. De historiske møder i undervisningen og i ungemøder er stærkt elevcentrerede, så elevernes oplevelser, tanker og følelser danner udgangspunkt for den retning, undervisningen tager. I disse år søger museet at styrke unges mentale trivsel og sundhed gennem kulturhistoriske spejlinger i ungeprojektet: DRØMMEFABRIKKEN. Her vil de gennem arbejderhistorien give unge perspektiver på, at livsmodstand går på tværs af tid og sted, og at de oplevelser, unge har lige nu i relation til præstationspres, stress, lavt selvværd og oplevelser af ensomhed, ikke er unikke og forkerte, men er helt normale og er et alment eksistentielt vilkår. I projektet er også et stærkt fokus på ikke kun at fortælle historien om de første og de største, pionererne, men helt almindelige mennesker, som giver større anledning til spejling blandt ungdommen; fordi hvis vi udelukkende fortæller om de unikke enere, dem, der gik forrest og længst, fortæller vi de unge, at de kun er gode nok, hvis de går forrest og er en pioner

Logo no tagline_edited.png

Ateistisk Selskab

TEMATELT:
MENNESKERETTIGHEDER

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Bayer A/S

TEMATELT:
NATTELIV OG FESTKULTUR OG SEX

Bayer er en global Life Science-virksomhed med en mere end 150 år lang historie og med kernekompetencer inden for sundhed og landbrug. Vi adresserer nogle af de mest presserende globale udfordringer ved at udvikle bedre lægemidler og fødevarer af høj kvalitet. 


Bayer ønsker at fremme seksuel sundhed og har inden 2030 forpligtet sig til at give 100 millioner kvinder adgang til gratis prævention årligt - og dette er ikke begrænset til Bayers egne produkter. Bayer danner partnerskaber med en række internationale organisationer om sammen at medvirke til at opnå FN´s 17 verdensmål. 


Logo no tagline_edited.png

Bedsteforældre for Asyl

POP UP

Bedsteforældre for Asyl fortæller om den stramme danske udlændingepolitik, herunder om de afviste asylansøgeres vilkår i udrejsecentrene Kærshovedgård, Sjælsmark og Avnstrup, som kun de færreste danskere kender til. Her tilbringer de afviste et indholdsløst liv i ofte mange år. Der er børn og unge der, som ikke lever et normalt liv og uden håb for fremtiden.

Mød Bedsteforældre for Asyl hele onsdagen med ‘Håbets Træ’, som vi bringer rundt på mødet, og deltag i vores asylquiz 2024.

Logo no tagline_edited.png

Byggeriets Uddannelser

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Center for Ludomani

TEMATELT:
SUNDHED OG TEKNOLOGI

Center for Ludomani er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde. Vi tilbyder gratis behandling for ludomani og spilleafhængighed, og vi er Danmarks største behandlingssted med høj succesrate. Vi arbejder derudover med indsatser, som skal være med til at forebygge, at vores børn og unge udvikler en spilafhængighed. Det gør vi blandt andet gennem oplæg på uddannelsesinstitutioner, nationale kampagner, partnerskaber, oplysningsarbejde og meget mere. 


På Ungdommens Folkemøde har vi forskellige events, som har til formål at involvere og aktivere. 


Vi afholder en workshop d. 5. september kl. 09.15-10.15, hvor deltagerne udtænker fremtidens forebyggelseskampagne. 


Der vil være telt-events, hvor de unge kan møde alt fra behandlere, fagpersoner og mennesker der tidligere har haft en spilafhængighed. Center for Ludomani deler telt med vores gode samarbejdspartnere i Spillemyndigheden, så der er rig mulighed for at komme forbi teltet og blive klogere på ansvarligt spil, pengespil generelt og forebyggelse. 

Logo no tagline_edited.png

Civil Connections Community Foundation

TEMATELT:
EU OG EUROPA

Civil Connections' mål er at øge værdi og resultater i internationale udviklingsinitiativer gennem samarbejde med lokale græsrodsfællesskaber. Vi støtter lokale udviklingsaktører, der normalt ikke får adgang til ressourcer, ved at give dem eksponering. Vi tilbyder kapacitetsopbyggende aktiviteter for NGO'er og ungdomsorganisationer i både Europa og Afrika, samt motivation og mentorskab for at sikre langsigtet bæredygtighed. Vi fokuserer strategisk på lokale græsrodsfællesskaber, da disse ofte arbejder i et felt med stor ulighed og komplekse udviklingsudfordringer.


Ved at rette vores indsats mod græsrødderne sikrer vi, at de mest sårbare og ofte oversete grupper bliver en del af den internationale udviklingsdagsorden. Gennem identificering af lokale aktører, øget opmærksomhed og ved at støtte med kapacitetsopbyggende aktiviteter, motivation, mentorskab og fælles vækst, arbejder vi for at styrke disse aktører på en bæredygtig måde baseret på lokal viden.

Logo no tagline_edited.png

Copenhagen Skills

TEMATELT:
MAKERZONE

Copenhagen Skills mission er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne i Region Hovedstaden. Ambitionen er at give unge de bedste forudsætninger for deres uddannelsesvalg og ikke mindst en bedre og mere realistisk forståelse af de muligheder, en faglært uddannelse tilbyder.

Logo no tagline_edited.png

DAPP Kommunikationsfond

TEMATELT:
MENNESKERETTIGHEDER

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika. Siden 2003 har vi arbejdet for at fremme menneskerettigheder, ligestilling og jobskabelse i vores fire fokuslande; Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Op til 60 procent af befolkningerne i disse lande er unge under 25 år. Ungdomsarbejdsløsheden er omkring 30 procent, og alt for mange unge er uden for politisk, social og økonomisk indflydelse. Hos DAPP har vi derfor et mål om at skabe bedre liv for unge i Mellemøsten og Nordafrika. Sammen med vores partnerorganisationer - blandt andet Planbørnefonden og Dignity - samarbejder vi med lokale NGO’er og laver projekter, der skal realisere dette mål

Logo no tagline_edited.png

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

TEMATELT:
MENNESKERETTIGHEDER

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation, der arbejder for og med unge, der er flygtet til Danmark. DFUNK er landets eneste ungdomsorganisation, hvis primære målgruppe er unge i alderen 15-30 år med flugterfaringer. Gennem sociale og udviklende fællesskaber i hele landet bringes unge med og uden flugterfaringer sammen på tværs af baggrunde og erfaringer. DFUNK’s vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige rettigheder, hvor de sammen med andre unge udvikler sig og handler sammen. DFUNK har lokale ung-til-ung grupper, Madmekka, sportshold, meningsdanner uddannelse, makker-par, sommercamps, fagmentor ordninger og meget mere.

Logo no tagline_edited.png

Dansk Vegetarisk Forening

TEMATELT:
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

Dansk Vegetarisk Forening er en forening for vegetarer, veganere og alle andre, der støtter plantebaseret levevis.

 

Foreningens formål er:


- at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis

- at oplyse om vegetarisk ernæring, herunder at vegetarisk kost er fuldt ernæringsmæssigt dækkende

- at oplyse om fordelene ved at skære ned på kød og animalske produkter, såvel for dyr og mennesker som af hensyn til global bæredygtighed

- at fremme det vegetariske udbud på spisesteder, i institutioner mv.

- at gennemføre aktiviteter for medlemmerne med udgangspunkt i vegetarisk levevis

- at fremme udbredelsen af bæredygtige, plantebaserede former for landbrug, herunder f.eks. økologi, permakultur og lignende, af hensyn til dyr, mennesker og global bæredygtighed.


Disse formål søges fremmet gennem en bred vifte af aktiviteter, herunder udgivelse af medlemsblad og informationsmateriale, deltagelse i samfundsdebat, afholdelse af arrangementer samt gennem samarbejde med relevante organisationer og instanser i både ind- og udland.

Logo no tagline_edited.png

De Anbragtes Vilkår

WORKSHOP

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

De-serien

TEMATELT:
LITTERATUR OG TRIVSEL

De-serien er et bogprojekt og fællesskab af frivillige, der arbejder for at skabe lige deltagelsesmuligheder for unge uanset deres baggrund. Siden 2014 har hundredvis af unge åbnet op og delt deres livshistorier i bøgerne De Frafaldne, De Flygtede, De Engagerede, De Pengepressede, De Kronisk Syge, De Anbragte, De Hjemløse og De Resterende.


Foruden bøger udkommen De-serien i form af workshops og oplæg, lyd- og videoproduktioner, pop up events, installationer og undervisningsforløb. Uanset formen tager vi altid udgangspunkt i unges personlige historier og lægger vægt på frivilligt ejerskab.


Logo no tagline_edited.png

Den Amerikanske Ambassade

TEMATELT:
MEDBORGERSKAB OG SOLIDARITET

Den amerikanske ambassade fungerer som et diplomatisk bindeled mellem USA og Danmark. Dette indebærer at opretholde og styrke relationerne mellem de to lande gennem officielle møder, og samarbejde om internationale emner som f.eks., handel, sikkerhed, økonomi, kultur og meget andet.

Derudover hjælper vi også amerikanske statsborgere bosiddende i Danmark, ligesom vi udsteder visum til danskere, der gerne vil rejse til USA for at arbejde eller studere.

Logo no tagline_edited.png

Den Danske Europabevægelse

TEMATELT:
EU OG EUROPA

Den Danske Europabevægelse er selvstændig dansk tværpolitisk organisation. Vi samler dem, der tror på, at de europæiske lande står stærkere sammen end hver for sig. Det gælder både gennem EU-fællesskabet, Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vores vision er et EU, som leverer fælles løsninger på fælles problemer, hvor alle har fordele af samarbejdet. Målet er fred, frihed og tryghed for hver enkelt borger. Vi blander os i debatten om fælleseuropæiske problemstillinger herhjemme, vi afvikler åbne arrangementer, og vi laver oplysning for unge. Foreningen er åben for alle. 

Logo no tagline_edited.png

Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus

TEMATELT:
EU OG EUROPA

Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus er en platform for unge fra Ukraine og Danmark. Med base i Kyiv arbejder vi for at engagere, facilitere og støtte unges demokratiske selvtillid, deres projekter og aktivisme på tværs af Ukraine og Danmark.


Seminarer, workshops, sociale aktiviteter, festivaler for unge, kultur- kunst- og dialogprojekter samt udvekslingsforløb skal være med til at bygge bro og skabe nye venskaber og partnerskaber fra Kyiv til København, fra Mariupol til Mariager.


Ungdomshuset er et projekt, der er lavet i samarbejde mellem DKI - Dansk Kultur Institut & DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd og blev startet i 2020. I dag har vi to fungerende ungdomshuse i hhv. Kyiv og Mykolaiv, hvor unge kan mødes, dele ideer og skabe projekter sammen. 

Logo no tagline_edited.png

Dyrenes Alliance

TEMATELT:
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

EUC Sønderborg

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet i Danmark

TEMATELT:
EU OG EUROPA

Europa-Parlamentet har lokale kontorer i alle EU's medlemslande. Vores formål er at øge den danske befolknings kendskab til Europa-Parlamentet og EU generelt, samt at opfordre til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet for at styrke det europæiske demokrati. 


Vi kommunikerer løbende om aktuelle politiske sager og initiativer på europarl.dk, via vores nyhedsbrev og sociale medier. Derudover afholder vi hvert år mange arrangementer, som er åbne for offentligheden.


Når folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler, læreruddannelser eller andre interesserede grupper lægger vejen forbi Oplev Europa, tilbyder vi interaktive oplæg og lader eleverne engagere sig igennem bl.a. diskussion, øvelser og byvandring.  

Logo no tagline_edited.png

FGU Aarhus

TEMATELT:
MAKERZONE

F16 er et aarhusiansk projektværksted ved FGU Aarhus, hvor vi skaber kunstprojekter, formidler og engagerer os i kulturlivet. På Ungdommens Folkemøde tager vi udgangspunkt i Verdensmål 5 og sætter fokus på de udfordringer, der vedrører menstruation og ligestillingsproblematikker i tredjeverdenslande. Mange steder i verden har piger og kvinder ikke adgang til menstruationsbind, og er derfor ofte nødt til at blive hjemme fra skole og arbejde, hvilket skaber ulige muligheder mellem kønnene.


Vi producerer genanvendelige bind, som vi sender til Kenya, og kan lære dig at gøre det samme. Hvis du ikke selv er et menstruerende menneske, kan du ligeledes komme forbi til en tur i vores menstruations-simulator og mærke på egen krop, hvilken smerte halvdelen af klodens befolkning månedligt gennemlever i en lang periode af deres liv.

Logo no tagline_edited.png

FGU Hovedstaden

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

FGU Midt- og Østsjælland

TEMATELT:


MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Fagbevægelsens Hovedorganisation

TEMATELT:
ARBEJDSLIV

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Folkekirken

TEMATELT:
LITTERATUR OG TRIVSEL

Folkekirken er en to tusinder år gammel organisation. Tre ud af fire danskere er medlem af Folkekirken, som er til stede i alle hjørner af landet. Kirken har på forskellig vis præget traditioner og kultur, menneskesyn og værdier i samfundet. Nogle gange som medspiller, andre gange som modbillede på den tidsånd, der florerer.  Næstekærlighed samt insisteren på at hvert enkelt menneske har værdig og værdighed er en grundlæggende tanke i kristendommen uanset hvad vi præsterer – ja, en vild tanke.  Medmenneskelighed og ansvar for hinanden og at stille spørgsmål til det samfund, vi skaber, er også en del af det at være folkekirke. Og i det 21 århundrede også at skabe møder mellem folk og nedbryde fordomme, deltage i etiske debatter, samt være samtalepartner om livet og alt det vi er undervejs med eller rammes af i vores liv.  Og i alle de tusinder af samtaler, der foregår med præster rundt i landet, er mennesket først. 

Logo no tagline_edited.png

Foreningen Maker

MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart.......

Logo no tagline_edited.png

Foreningen NORDEN

TEMATELT:
UDDANNELSE OG FORSKNING OG ERHVERV

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

GL - Lærerværelset

Beskrivelse kommer snart...

LÆRERVÆRELSET

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er en faglig organisation, der repræsenterer lærere på landets gymnasier. Med en stærk og engageret medlemsbase arbejder GL for at sikre gode arbejdsvilkår, faglig udvikling og et højt uddannelsesniveau på gymnasieområdet. GL arbejder hårdt for at varetage medlemmernes interesser og bidrage til den løbende udvikling af gymnasieskolerne i Danmark.


GL's mission er at fremme medlemmernes faglige, økonomiske og arbejdsmæssige interesser. GL arbejder for at sikre, at gymnasielærerne har de bedste betingelser for at udføre deres arbejde, og at de får anerkendelse for deres vigtige bidrag til samfundet.

GL stræber efter at skabe et inspirerende og udfordrende undervisningsmiljø på gymnasierne, hvor lærere og elever kan trives og udvikle sig. GL kæmper for at være den førende stemme i uddannelsespolitikken og at sikre, at gymnasieuddannelsen fortsat er en af de bedste i verden.


Gymnasieskolernes Lærerforening engagerer sig også i en række solidaritetsprojekter, både nationalt og internationalt. Disse projekter har til formål at støtte uddannelse og lærere i udsatte områder samt at fremme global solidaritet og bæredygtig udvikling.

Disse projekter afspejler GL’s forpligtelse til at tage ansvar og gøre en positiv forskel både lokalt og globalt. GL tror på, at uddannelse er nøglen til en bedre fremtid, og GL arbejder for at sikre, at alle har adgang til kvalitetsuddannelse.

Logo no tagline_edited.png

Globalnyt

TEMATELT:
MENNESKERETTIGHEDER

Globalnyt er Danmarks førende nyhedsmedie om verden i udvikling og Danmarks internationale engagement. Globalnyt udkommer digitalt og på sociale medier med historier, der tilbyder variation og ikke mindst fascination.

I Globalnyts telt udfordrer vi danske mediers skæve dækning af verdens begivenheder og inviterer unge til at indgå i en vigtig samtale med vores journalister og redaktører om, hvordan vi kan få mere nyhedsindhold om oversete kontinenter, temaer og vinkler ud i det danske mediebillede - og ikke mindst ud til flere unge.

Globalnyt har gennem Infomedia indsamlet data om den danske nyhedsdækning i et helt år (2022-23), og på den basis tegnet mediebilledets forvrængede verdenskort. Der er regioner, der er kæmpe i virkeligheden og mikroskopiske på det nye kort, mens nogle få lande pludselig udgør det halve af verden. På standen har du mulighed for at quizze om unges medieforbrug, dansk mediedækning og tale med Globalnyts journalister om, hvad du mener, der skal være mere af i nyhederne. Så kom forbi det forvrængede verdenskort og vær med til at kaste et kritisk blik på dansk journalistik om globale begivenheder!

Logo no tagline_edited.png

Globus

TEMATELT:
MAKERZONE

GLOBUS støtter engagementsprojekter, hvor danske uddannelsesinstitutioner og organisationer samarbejder med partnere i udviklingslande. Projekterne skal engagere danskere under uddannelse i udviklingssamarbejdet og verdensmålene.

Logo no tagline_edited.png

Good People

SCENER

Good people is a Denmark-based organisation at the confluence of human rights, freedom and democracy with culture. Through dialogue and creative and innovative approaches, Good people raises awareness, enhances understanding and fosters engagement with the broader society and local communities, with the aim of nudging the world towards a better future. Good people specialises in impact campaigns and art installations in public spaces that engage large audiences in a democracy dialogue rooted also in compassion and solidarity. www.goodpeopleforchange.org.

Logo no tagline_edited.png

Høreforeningen

TEMATELT:
NATTELIV OG FESTKULTUR OG SEX

Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet. Vi har 8.000 medlemmer og ca. 350 frivillige, der repræsenterer foreningen.

Høreforeningen arbejder blandt andet for, at mennesker med hørenedsættelse og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.


Høreforeningen arbejder desuden for at forebygge høreskader og høreudfordringer i samfundet og for at nedsætte eller helt forhindre risici for høreskader i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.


Som ung er du til hverdag omgivet af lyd og støj: I trafikken, på skolen og til fritidsaktiviteter – og hovedtelefoner giver dig masser af lyd i ørerne fra gaming og musik. Det giver fantastiske muligheder, men kan, hvis man lytter til for kraftig lyd for længe, overbelaste hørelsen, og man kan risikere at få en høreskade eller tinnitus. 


Det gør vi noget ved i Høreforeningen med vores projekt Lyd på livet. Så kom forbi vores stand i Temateltet om Natteliv, Festkultur og sex på Ungdommens Folkemøde og bliv klogere på din hørelse og hvordan du passer på den. 


Logo no tagline_edited.png

International Aid Services

TEMATELT:
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

International Aid Services (IAS) er en kirkelig nødhjælps- og udviklingsorganisation, der skaber forandring og værdighed for nogle af verdens mest sårbare mennesker. Vi arbejder for forandret samfund, hvor mennesker lever værdige liv med omsorg for hinanden og jordens ressourcer. 


Vi er lokalt til stede i Østafrika. Vores arbejder foregår altid i samspil med lokale trosbaserede aktører. Sammen arbejder vi for en bæredygtig verden bl.a. gennem klimatilpasning og brug af lokal viden. 

 

På UFM '24 sætter vi fokus på unges rolle i bæredygtighed og klimatilpasning. Mød gymnasieelever, som har besøgt Kenya og oplevet klimaforandringer på nærmeste hold. Deltag i debat om hvilken rolle unge og trosbaserede aktører kan spille for klimatilpasning. Eller tag selv med til Kenya og oplev træplantning, skolebesøg, klimahaver og FN Byen gennem vores VR-briller! 

Logo no tagline_edited.png

Jobpatruljen

TEMATELT:
UDDANNELSE OG FORSKNING OG ERHVERV

Jobpatruljen taler hver sommer med flere tusinde unge om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Derudover vejleder Jobpatruljen året rundt unge, forældre og virksomheder omkring reglerne på arbejdsmarkedet. Det gør vi for at sikre, at unge får den bedst mulige start på arbejdsmarkedet.

Logo no tagline_edited.png

Kaospilot

UDDANNELSE OG FORSKNING OG ERHVERV

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Konservativ Ungdom

TEMATELT:
TRIVSEL

Konservativ Ungdom er verdens ældste politiske ungdomsorganisation. Vi er ambitiøse unge, der, udover at ændre vores eget liv, også vil ændre samfundet. I Konservativ Ungdom tror vi på, at samfundet står stærkest, når den enkelte har frihed og ansvar til at styre sit eget liv. Samtidigt tror vi på, at vi har et fælles ansvar for de svageste i vores samfund. Vi vil tage hånd om de svageste og give plads til de stærkeste. Dette gør vi ved at målrette sociale ydelser til de få, der har brug for dem, i stedet for at yde bidrag til dem, der i forvejen kan klare sig selv.


Vi skal ikke straffe flid og hårdt arbejde med tårnhøje skatter, men i stedet skal vi belønne de, der gør en ekstra indsats, ved at sænke skatten.


I KU tror vi på, de ambitiøse skal have plads til at udfolde sig og blive udfordret – også i vores uddannelsessystem. Samtidigt skal vi sørge for, at ingen unge bliver tabt af uddannelsessystemet. Derfor går vi ind for niveauinddeling af folkeskolen, så alle får den hjælp og den udfordring, de har brug for.


Vi skal investere i fremtiden, så vores egen og de kommende generationer har de bedste muligheder for at forme deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i at passe på de ting, der gør Danmark til et fantastisk land: Vores kultur, vores natur og miljøet. Vi skal værne om de værdier, der har formet os. Vi skal beskytte den smukke natur, vi er vokset op i, og bekæmpe den globale opvarmning gennem innovation, forskning og vedvarende energi. Det er vores ansvar, at de fremtidige generationer også får glæde af Danmarks rige naturarv.

Logo no tagline_edited.png

Kræftens Bekæmpelse

TEMATELT:
NATTELIV OG FESTKULTUR OG SEX

I Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens telt kan du prøve aktiviteter, der sætter fokus på unges alkoholkultur og på at slukke solariet. Du kan også blive klogere på kræftforskning. 

 

Hos ’Fuld af liv’ kan du quizze med og mod dine venner om myter og fakta om alkohol og dreje lykkehjulet. Derudover står vi klar til at snakke og debattere om alkoholkulturen blandt unge i Danmark.


Hos ´Sluk Solariet´ kan du få taget et UV-foto, der viser solskader i huden, lave et uv-perlearmbånd eller du kan teste din viden om sol- og solariebrug mens du får en pause i skyggen.


Hos UdForsk kan du arbejde interaktivt med temaet: Madens sande ansigt: Kan du kende de ultrafarlige fødevarer? Ultraforarbejdede fødevarer udgør en stadig større del af vores kost. Det er hurtigt, nemt og så smager det godt. Men meget tyder på, at de ultraforarbejdede fødevarer også er ultrafarlige for vores sundhed. Forskning viser, at de ultraforarbejdede fødevarer ikke alene øger risikoen for kræft, men også for hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Men hvad er ultraforarbejdet mad egentlig? Test din viden om forarbejdede fødevarer, og gæt hvilke, der er de farligste. 

Logo no tagline_edited.png

Københavns Professionshøjskole

TEMATELT:
UDDANNELSE OG FORSKNING OG ERHVERV

Københavns Professionshøjskole uddanner sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, pædagoger, jordemødre og mange flere professionsbacheloruddannelser. 


Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.


Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. Københavns Professionshøjskole skal gennem samarbejde og i partnerskaber med vores omverden udvikle og nytænke uddannelse og læreprocesser så vores studerende efter endt uddannelse kan imødekomme fremtidens udfordringer kompetent og kvalificeret til gavn for borgere og virksomheder.


Det er vores holdning, at myndige fagprofessionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

Logo no tagline_edited.png

Læseforeningen

TEMATELT:
LITTERATUR OG TRIVSEL

“Et samfund kan være så stenet”, som forfatteren Inger Christensen skrev. Læseforeningen drømmer om et andet samfund, hvor der er plads og tid til meningsfulde møder mellem mennesker på tværs af alder, køn, kultur og vilkår. Med udgangspunkt i metoden guidet fælleslæsning skaber vi fællesskaber, hvor en mangfoldighed af stemmer samles omkring prosa og poesi.

Guidet fælleslæsning er udviklet til at dele skønlitterære læseoplevelser gennem live-læsning i mindre grupper, typisk a 4-8 deltagere. Læsningen varetages af en uddannet læseguide og veksler mellem højtlæsning og samtale. Læseguiden udvælger og forbereder teksterne inden mødet. For deltagerne er der ingen forberedelse. Dette er en vigtig pointe, da guidet fælleslæsning tager udgangspunkt i de følelser og tanker der opstår umiddelbart, mens man læser.

Logo no tagline_edited.png

Matematikcenter

TEMATELT:
UDDANNELSE OG FORSKNING OG ERHVERV

Matematikcenter er en forening af frivillige, der tilbyder gratis lektiehjælp til alle børn og unge, der har matematik fra 7.klasse og op til A-niveau. 

Vores mål er at skabe lige muligheder for læring og at gøre matematikken forståelig for alle. Vi driver lokale lektiecaféer i flere byer landet over og de to online platforme, Webmatlive.dk og Webmatematik.dk. Vi udvikler derudover indsatser særligt målrettet forældre til børn i grundskolen og unge på kanten af uddannelse og arbejdsmarked. 

Matematikcenter sikrer, at ingen må give afkald på drømmeuddannelsen, fordi de ikke er gode nok til matematik. Vi tror på, at alle med den rette hjælp kan opnå deres fulde potentiale i matematik. 


Logo no tagline_edited.png

Mellemfolkeligt Samvirke

TEMATELT:
MAKERZONE

Mellemfolkeligt Samvirke er en medlemsorganisation, der kæmper for en mere retfærdig og bæredygtig verden. En verden uden diskrimination, klimakrise og fattigdom. Det gør vi i Danmark - og i mere end 45 lande over hele verden. Vi arbejder med unge og bruger aktivisme som et redskab til at skabe forandringer på de ting, vi tror på. Vi har et særligt fokus på verdensmål 10 og 13 om mindre ulighed og mere klimahandling. I Danmark kommer det blandt andet til udtryk gennem vores kampagner og arbejde på anti-diskrimination og klimaretfærdighed. Læs mere på www.ms.dk.

Logo no tagline_edited.png

Mindhelper

TEMATELT:
LITTERATUR OG TRIVSEL

Mindhelper er en digital platform for unge om mental sundhed. Her kan du få råd og viden om alt fra ensomhed og kærestesorger til angst og depression. 

Logo no tagline_edited.png

Nationalt Center for Etik

TEMATELT:
SUNDHED OG TEKNOLOGI

Nationalt Center for Etik blev etableret den 1. januar 2022 og understøtter arbejdet i de fire uafhængige organer: Det Etiske Råd, Dataetisk Råd, National Videnskabsetisk Komité og de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer. Danmark er det eneste land i verden, der har et dataetisk råd, og det første land, der oprettede videnskabsetiske komiteer og senere Det Etiske Råd.


Nationalt Center for Etik har i år Dataetisk Råd med på Ungdommens Folkemøde, hvor der vil være fokus på samspillet mellem generativ AI og demokrati. Vi ønsker lære hvordan de unge opfatter og interagerer med generativ AI i deres hverdag, på en måde hvor vi samtidig kan understøtte dem i deres refleksion og dialog omkring livet med kunstig intelligens, og bidrage til en udvikling der understøtter behovet for håndtering af denne teknologi.  

Logo no tagline_edited.png

Netværk om sexisme fra et minoritetsperspektiv

WORKSHOP

Sexisme rammer ofte på tværs af for eksempel køn og seksualitet, etniske baggrunde samt personer med og uden handicap. Et nystartet netværk mellem danske NGOer sætter fokus på, hvordan sexisme ser ud fra et minoritetsperspektiv. Netværket tæller organisationer som Everyday Sexism Project Danmark, Sabaah, Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), Tegnbuen og LGBT Asylum. Det fælles udgangspunkt er et kritisk fokus på, hvordan sexisme rammer og påvirker minoriteter i dagens Danmark.

Logo no tagline_edited.png

Nordisk Ministerråd

SCENER

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Operation Dagsværk

TEMATELT:
MEDBORGERSKAB OG SOLIDARITET

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Os Udenfor

MEDBORGERSKAB OG SOLIDARITET

I foreningen Os Udenfor kæmper vi for at forbedre vilkårene for de børn og unge, der er født og/eller opvokset i Danmark, men som på grund af deres egen eller deres forældres flygtninge- eller migrationsbaggrund ikke har fået dansk statsborgerskab ved fødslen. 


Vi arbejder med at informere om kravene for opnåelse af dansk statsborgerskab, samt blotlæggelse af de komplicerede ansøgningsprocesser gruppen af unge, der er født og/eller opvokset i Danmark, men ikke har statsborgerskab, skal gennemgå.


Logo no tagline_edited.png

P3 MISSIONEN

KONSTRUKTION

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Plan Børnefonden

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Politi

TEMATELT:
ARBEJDSLIV

Vi sætter i år fokus på arbejdslivet i uniform. Kom og få en snak med os om politiets uddannelser og mange karrieremuligheder. Er du nysgerrig på, hvordan dit arbejdsliv som politibetjent eller politikadet kan se ud, og er du klar til at stå over for mange etiske dilemmaer, som arbejdet kræver? Mød os i teltet, og få en snak med Københavns Politi, Politiskolen og studerende for at blive klogere på, om en uddannelse og et arbejdsliv hos politiet er noget for dig.


Er du også nysgerrig på, hvordan politiet arbejder med unges digitale liv og sikkerhed på nettet? Så kan du i teltet også spille mod eller med politiets online patrulje, få hjælp til at sikre dine sociale medier mod hacking og blive klogere på, hvordan du undgår at blive et kriminelt muldyr.


Vi håber, du kommer forbi, hilser på og er med.

Logo no tagline_edited.png

Psykiatrifonden

TEMATELT:
TRIVSEL

Alt for mange unge i Danmark mistrives og har psykisk sygdom tæt inde på livet. Det kan have store konsekvenser, hvis de unge ikke bliver hjulpet i tide. Psykiatrifonden kæmper for, at psykisk sygdom aldrig skal ødelægge liv – ikke mindst blandt børn og unge. Vi opfordrer unge til at åbne op om deres problemer og svære tanker, så vi kan nedbryde tabuer og give støtte og hjælp, inden det går galt. Vi arbejder for, at børn og unge får et godt liv – også med en diagnose eller en psykisk sygdom. Det gør vi blandt andet gennem Psykiatrifondens chatrådgivning, hvor unge få hjælp – også i de sene nattetimer, når tankerne kan være allersværest. Vores frivillige rådgivere er både studerende og uddannede fagfolk som læger, psykologer og psykoterapeuter. Med støtte fra Ole Kirk’s Fond har vi udvidet åbningstiderne for vores chat, så endnu flere unge kan få den nødvendige støtte, som de har brug for. 

Logo no tagline_edited.png

Red Barnet - Slet Det

POP UP

Red Barnet kæmper for at redde og beskytte børn der, hvor de er i allerstørst fare og er

allermest sårbare. Vi kæmper for at styrke børns rettigheder og derigennem skabe bæredygtige, langsigtede forbedringer i børn og unges liv. Red Barnet står altid på børnenes side.

Vi bekæmper mobning og udstødelse af børn. Vi bekæmper vold og overgreb. Og vi skaber trygge fællesskaber for børn i familier med udfordringer og få ressourcer. Vi bekæmper fattigdom og desperation, og vi er der for de børn, der bliver fanget i krige og katastrofer. Vi er der for dem, når de mangler tag over hovedet, vand og mad,

sundhed, skolegang og tryghed. Både før, under og efter en krise.

For alle børn har ret til en tryg og god barndom.


Team Beskyttelse mod Digitale Krænkelser

Teamet for beskyttelse mod digitale krænkelser arbejder højspecialiseret og specifikt med at udvikle og kvalificere Red Barnets indsatser med formålet at nedbringe antallet af børn og unge, der udsættes for digitale krænkelser og andre ubehagelige oplevelser online. Teamet arbejder med at drifte og udvikle indsatser som skal forebygge og beskytte børn og unge mod digitale krænkelser.

Logo no tagline_edited.png

Roskilde Tekniske Skole

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Rød-Grøn Ungdom

TEMATELT:
MENNESKERETTIGHEDER

FOR EN BEDRE VERDEN


Ulighed, klimaforandringer, krig og undertrykkelse er politiske valg. Og hvis vi er mange nok, kan vi lave politikken om.


Rød-Grøn Ungdom er et fællesskab af over 1000 unge, som drømmer om et frit Palæstina, frihed for de mange og en verden uden racisme og diskrimination.

Logo no tagline_edited.png

Røde Kors

TEMATELT:
MAKERZONE

Hver dag redder Røde Kors liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. Vi skaber fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv, og i kriser er vi en del af det nationale beredskab i Danmark. 192 lande er med Genevekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger. Røde Kors er verdens største humanitære organisation med omkring 16 millioner frivillige over hele verden. Vi er en bevægelse for medmenneskelighed i verden, i lokalsamfundet og dér, hvor du bor.

Logo no tagline_edited.png

Røst og Det Kongelige Teater

SCENER
Logo no tagline_edited.png

SIND Ungdom

TRIVSEL

SIND Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation.

Vi arbejder for, at ingen unge skal stå alene med psykisk sårbarhed. 


Logo no tagline_edited.png

SOS Børnebyerne

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Sabaah og Mino Ung København.

TEMATELT:
MENNESKERETTIGHEDER

Sabaah er en landsdækkende forening, som arbejder for at forbedre rettighederne og vilkårene for minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark gennem sociale, kulturelle og politiske aktiviteter. 

Vi har forskellige mangefacetterede indsatser, som er centrale i forhold til Sabaahs overordnede mål; nemlig at sikre øget tryghed, trivsel og lige muligheder for vores målgruppe. Disse indsatser dækker bl.a. over anonym rådgivning og samtalegrupper, faste netværkstilbud i København og Aarhus, samt vores landsdækkende Outreach-indsats, som primært retter sig mod 7.-10. klasser, ungdomsuddannelser og velfærdsprofessionelle.


Mino Ung København er et ung-til-ung fællesskab, hvor vi på tværs af baggrund, religiøse orientering, nationalitet m.m. skaber handlekraftige relationer. De stærke relationer skal danne grundlag for at udbrede forståelsen af, at alle minoritetsdanskere har hjemme i Danmark. I Mino Ung København vil vi gerne fremme dette mål gennem faglighed, inklusion og dialog. Vi stiler efter at oplyse, i stedet for at belære, og efter at opnå et fordomsfrit og inkluderende København. Logo no tagline_edited.png

Sammenslutningen af Unge med Handicap

TEMATELT:
LITTERATUR OG TRIVSEL

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vores vision er, at alle unge kan leve det ungdomsliv, de ønsker – uanset handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. 


SUMH synliggør og styrker unge med handicaps ressourcer gennem politisk interessevaretagelse og projekter. Vi udvikler metoder og redskaber inden for alle ungdomslivets aspekter, såsom uddannelse, fritid, arbejdsliv, venskaber, seksualitet og tilgængelighed.


SUMH arbejder ud fra verdensmålene og tankegangen ’ingen skal lades i stikken’, både i Danmark og internationalt.


Logo no tagline_edited.png

Sex & Samfund

TEMATELT:
NATTELIV OG FESTKULTUR OG SEX

Sex & Samfund arbejder nationalt såvel som internationalt for at sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder uanset alder, køn og kønsidentitet, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, etnicitet, religion, seksuel præference, civilstand og socioøkonomisk status.  


I Sex & Samfund når vi omkring 1 million unge om året med viden om sex, krop, køn og grænser samt rettigheder, gennem digitale kampagner, undervisning, rådgivning og frivillige. Vi har således konkret erfaring med at kommunikere til og med unge og ligeledes stor adgang til unge gennem vores sociale medier og platforme. Engagement og mobilisering er en central del af Sex & Samfunds rettighedsarbejde både på nationale og internationale agendaer, typisk med fokus på temaer som samtykke og overgreb, LGBT+, abort, sexsygdomme, mødre-dødelighed mm. 

Logo no tagline_edited.png

SocialSpace

TEMATELT:
TRIVSEL

SocialSpace skaber handlemuligheder, når livet er svært og inddrager unge i både debatten og løsningerne for bedre mental sundhed.

Logo no tagline_edited.png

Socialpædagogernes Landsforbund

TEMATELT:
UDDANNELSE OG FORSKNING OG ERHVERV

Socialpædagogerne repræsenterer den største faggruppe på det sociale område. Vores medlemmer arbejder hver dag for at støtte mennesker med handicap og psykiske lidelser samt udsatte børn, unge og voksne til livskvalitet, udvikling og livsmuligheder.

Logo no tagline_edited.png

Spillemyndigheden

TEMATELT:
SUNDHED OG TEKNOLOGI

Spillemyndigheden er en statslig styrelse, der sikrer et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked i Danmark. 

Vi sikrer at spil om penge foregår lovligt og reguleret. Spillemyndigheden udsteder tilladelser til pengespil og holder øje med, at de der har en tilladelse overholder lovgivningen. Vi sørger også for at beskytte de spillere, hvor spillet tager overhånd. Det gør vi fx via vores fortrolige rådgivningslinje StopSpillet og Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), hvor spillerne kan udelukke sig selv. 

Logo no tagline_edited.png

Stoplinien

TEMATELT:
SUNDHED OG TEKNOLOGI

Professionel hjælp giver dig de bedste muligheder for at blive fri af nikotin. Hvert år bruger flere end 10.000 danskere et af de mange gratis tilbud om hjælp til rygestop, som er tilgængelige i Danmark. Stoplinien er ét af disse tilbud.


Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning til dig der overvejer eller har besluttet at komme ud af din nikotinafhængighed – eller som ønsker at vedligeholde et igangværende nikotinophør.


Vores rådgivere kan bl.a. hjælpe med at lægge en plan for hvordan du kan nå dit mål :

  • Klare at være nikotinfri i situationer, hvor du plejer at bruge nikotin 

  • Håndtere abstinenser 

  • Få den bedste støtte, opbakning og forståelse fra dine venner og familie

Du kan kontakte Stopliniens professionelle rådgivere på:  


Telefon. 80 31 31 31. Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 10-20 og fredag kl. 10-16.


Sms: Sende en sms med teksten ”Rygestop” eller ”Snusfri”, til 1231. Så bliver du ringet op af en rådgiver i løbet af 1-3 hverdage. 

Mail: Stoplinien@sst.dk 

Logo no tagline_edited.png

Trafikselskabet Movia

TEMATELT:
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 180 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid.


Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia sikrer, sammen med kommuner og regioner, at den kollektive transport er en attraktiv og klimavenlig velfærdsservice for borgerne.


Læs mere om Movia på vores hjemmeside: www.moviatrafik.dk

Logo no tagline_edited.png

Tuborgfondet

POP UP

Tuborgfondet støtter unge mellem 16-30 år i at udleve deres drømme om en håbefuld og bæredygtig fremtid. For som samfund når vi aldrig længere end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end næste generations handlekraft, mod og evne til at tænke nyt. De strategiske indsatsområder er Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv, Entreprenørskab – rum for grønne ideer, Demokrati – næste generations stemme og deltagelse samt Kreative erhverv – vækstlag i rytmisk musik.

Logo no tagline_edited.png

Tænketanken Frej

TEMATELT:
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

Tænketanken Frej arbejder for et stadig mere bæredygtigt Fødevaredanmark. Vi gør dig klogere på bæredygtig fødevareproduktion- og forbrug, og er på Ungdommens Folkemøde med kampagnen Future Food - fødevarebranchens fælles kampagneindsats målrettet rekruttering til uddannelser. Sammen med danske organisationer og virksomheder i hele fødevarebranchen kæmper vi for at få de skarpeste hænder og dygtigste hjerner til at bekæmpe klimaudfordringerne og samtidig sikre, at alle får mad på bordet. 

Logo no tagline_edited.png

Ung med job

TEMATELT:
ARBEJDSLIV

Ung med job er et samarbejde mellem Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet, hvor vi sammen sætter fokus på unges arbejdsmiljø. 


Fælles for vores organisationer er, at vi repræsenterer arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, som samarbejder om det gode arbejdsmiljø i Danmark. Vi har fokus på, at samarbejde mellem ledelse og medarbejderne skaber et godt arbejdsmiljø.


Bliv klogere på unges arbejdsmiljø på www.ungmedjob.dk

Logo no tagline_edited.png

Ungdommens Røde Kors

TEMATELT:
MEDBORGERSKAB OG SOLIDARITET

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi har mere end 30 års erfaring i at lave ung-til-ung aktiviteter, og hvert hjælper vi op mod 10.000 børn og unge godt på vej i livet. Det gør vi gennem alt fra ferielejre, mentorordninger og studiestøtte i fængsler til hospitalscaféer og aktiviteter for børn og unge på krisecentre og døgninstitutioner. Fælles for aktiviteterne er, at de alle er drevet af vores 4000 unge frivillige. Udsatte børn og unge er ofte omgivet af rigtig mange velmenende voksne, som fx socialrådgivere, sagsbehandlere eller uddannelsesvejledere. Derfor kan det være en befrielse at møde unge frivillige, der selv kan selv huske, hvordan det var at føle sig ensom, blive drillet eller have svært ved at følge med i skolen. Derfor kan de frivillige møde de udsatte børn og unge i øjenhøjde og tale med dem, om alt det, som de ikke har mulighed for at tale om i hverdagen. Og det gør en særlig forskel. 

Logo no tagline_edited.png

Ungdomsøen

POP UP

Ungdomsøen er en platform for unge. Vi arbejder for at styrke unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund. Ungdomsøen er en fysisk ø, der ligger en kort sejltur fra København, men Ungdomsøens fællesskab strækker sig over hele landet.

På Ungdomsøen er der plads til, at de vilde, skæve og vigtige ideer bliver gjort til virkelighed.

Logo no tagline_edited.png

Verdens Bedste Nyheder

TEMATELT:
MAKERZONE

Beskrivelse kommer snart...

Logo no tagline_edited.png

Verdens Skove

TEMATELT:
MAKERZONE

Verdens Skove er en miljøorganisation, der kæmper for at bevare de tropiske skove. Det foregår i tæt samarbejde med oprindelige folk og andre, der lever i og af skovene. Organisationen arbejder i Danmark, Bolivia, Panama, Nicaragua, Honduras, Uganda og Etiopien

Logo no tagline_edited.png

Verdensmål I Hænderne

TEMATELT:
MAKERZONE

Verdensmål i Hænderne underviser FGU elever og erhvervsskoler i Verdensmålene og hvordan unge med deres eget håndværk kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden. I år har Verdensmål i Hænderne en masse FGU- og erhvervs klasser med, som viser deres skills frem, samt pop-up event og stadepladser, hvor danske NGO'er som Mellemfolkelig Samvirke og Røde Kors fortæller om deres arbejde igennem leg og kreativitet. 

Logo no tagline_edited.png

Vores Sted

TEMATELT:
TRIVSEL

Flere og flere unge slås med ensomhed og mistrivsel. Vi bor og lever mere opdelt, vi bruger mere tid på skærmen og mødes mindre tilfældigt og på tværs.  Derfor er vores opfordring til alle deltagere på Ungdommens Folkemøde klar: lad os mødes noget mere!

 

I Realdania arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. I 2025 fylder vi 25 år, og det fejrer vi ved at bygge mindst 150 mødesteder i form af små fælleshuse med fællesskaber i hele landet. Det kræver kun en god idé til, hvordan et nyt sted at mødes kan styrke jeres fællesskab.

 

Så kom forbi os på Ungdommens Folkemøde, bliv inspireret til at skabe et fedt fællesskab og find ud hvad der skal til for, at I kan få jeres eget sted at mødes, der hvor I bor.

Logo no tagline_edited.png

YOUNG (FN Byens skoletjeneste)

TEMATELT:
BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

YOUNG er FN Byens skoletjeneste, som suser Danmark rundt for at lære den næste generation af verdensborgere om Verdensmålene, bæredygtighed og FN’s arbejde. Mange børn og unge møder YOUNG i FN Byen i Nordhavn, København, hvor vi afholder undervisning med direkte udsigt til FN’s arbejde, men skoletjenesten ses også rundt om i landet til foredrag, festivaler, ferieaktiviteter og meget mere!

Logo no tagline_edited.png

headspace Danmark

TEMATELT:
TRIVSEL

headspace er nogen at tale med. Man kan møde os i vores fysiske ungerådgivninger landet over, man kan møde os på skoler, hvor vi holder workshops om mental sundhed, og man kan chatte med os. Hos os er intet for stort, intet er for småt, og intet er forkert.

ORGANISATIONER

bottom of page