BORGMESTERSTOLEN

Borgmesterstolen er din mulighed for at komme 

 

ed Borgmesterstolen vil vi engagere den lokale borgmester og skabe et rum hvor unge og politikere indgår i en dialog, kan snakke om lokale forhold og har politiske drøftelser. UFM stiller rammer til rådighed, men der vil også være mulighed for at hvert lokalområde kan bidrage til at skabe Borgmesterstolen så den repræsentere området. 

Området der stilles til rådighed skal tænkes som en stadeplads, hvor der både vil være dialog og ikke dialogbaseret indhold.

Ungdommens Folkemøde er støttet af

Det Saxildske Familiefond

Fogs Fond

Knud Højgaards Fond

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00