Gradiering logo.png

FAQ

Vi har her samlet de spørgsmål flest af jer stiller i forbindelse med jeres tilmeldelse til UFM. Vi opdaterer siden løbende frem mod afviklingen. Hvis der er spørgsmål, I ikke kan finde svar på her, eller i vores arrangørhåndbog, er I altid velkomne til at kontakte os.

Workshops

Hvor mange workshops skal vi holde i år?


I år skal I kun holde én workshop af én times varighed. Grunden til det er, at I også skal arrangere et indslag på scenen i jeres tematelt. Det er obligatorisk at holde en workshop.
Er der tilmelding til workshops?


Ja, underviserne tilmelder deres klasser til én workshop. De bruger forinden én time på at forberede eleverne til workshoppen.
Kan man lave en workshop, selvom man ikke deltager som organisation på UFM'21?


Desværre ikke. Det skyldes, at vi har et begrænset antal telte, hvori der afholdes workshops, og de vil være optaget hele dagen.
Hvor mange deltagere vil der være til vores workshop?


Der kan være op til 65 elever til jeres workshop. Det endelige antal elever afhænger af størrelsen på de klasser, der tilmelder sig jeres workshop.
Hvad bliver stillet til rådighed til vores workshop?


Der vil være en lille podiescene, et anlæg og 2 mikrofoner i workshopteltet. Desuden vil der være borde og stole til alle eleverne. Resten skal I selv medbringe.
Hvor lang tid har vi til at stille klar til vores workshop?


Der er en halv time imellem hver workshop, hvor der både skal ryddes af og stilles klar. Husk derfor at hjælpe hinanden, så det kan blive en god overgang.

Deltagersammensætning

Hvilken aldersgruppe er målgruppen?


Deltagerne er primært mellem 14-25, hvoraf størstedelen er elever på ungdomsuddannelser.
Hvordan er fordelingen af deltagere på geografi, uddannelse og køn?


Vi har en overvægt af deltagere fra sjælland, særligt Storkøbenhavn. Med hensyn til uddannelse har vi en overvægt af deltagere fra gymnasielle uddannelser, dog deltager elever fra erhversuddannelser, de forberedende grunduddannelser og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser også i stor stil. Vi har en lige kønsfordeling. Da vi i år må sætte begrænsninger på antallet af deltagere, vil vi forsøge at skabe en diversitet i deltagersammensætningen.
Hvor mange deltagere forventer I?


Vi forventer at der kommer 9000 deltagere pr. dag. Dvs. 18.000 i alt - på den måde, vil der være omkring 4kvm per deltager, og altså god plads til at holde afstand.

Pladsen

Hvilke planer har I for at håndtere corona?


Landet åbner op, og derfor er vi endt med en række faste sundhedsinitiativer: - Max antal deltagere på 9000 pr. dag. - Krav om tilmelding for deltagere - Krav om coronapas for alle (dvs. inkl. frivillige, organisationer, os selv...) - Ensretning på pladsen (gå til højre for gulvet) - Håndsprit på hele pladsen
Hvor mange deltagere forventer I?


V forventer at have 9000 deltagere pr. dag.
Vil der være begrænsninger på antallet af medarbejdere/frivillige, der kan være med i vores område?


Ja. Man kan som udgangspunkt være op til 10 personer ad gangen per stadeplads. Har man brug for flere, f.eks. hvis man får besøg af en gruppe frivillige, en bestyrelse eller andet, kan man skrive til Marie på marie@ungdomsbureauet.dk - så noterer vi det.
Vil betalingen blive refunderet såfremt UFM'21 aflyses?


Betalingen kan refunderes fuldt frem til d. 29. april. Anden rate af betalingen kan refunderes frem til d. 21. juni. Derefter vil det desværre ikke være muligt at få refunderet beløbet, da vi allerede har betalt størstedelen af vores udgifter til festivalen.
Hvilke planer har I, hvis situationen forbliver på risikoniveau 4-5?


Hvis risikoniveauet forsat er på niveau 4-5, vil vi lave digitale alternativer til festivalen. Dette er dog på nuværende tidspunkt højest usandsynligt.

Coronahåndtering

Hvilke planer har I for at håndtere corona?


Landet åbner op, og derfor er vi endt med en række faste sundhedsinitiativer: - Max antal deltagere på 9000 pr. dag. - Krav om tilmelding for deltagere - Krav om coronapas for alle (dvs. inkl. frivillige, organisationer, os selv...) - Ensretning på pladsen (gå til højre for gulvet) - Håndsprit på hele pladsen
Hvor mange deltagere forventer I?


V forventer at have 9000 deltagere pr. dag.
Vil der være begrænsninger på antallet af medarbejdere/frivillige, der kan være med i vores område?


Ja. Man kan som udgangspunkt være op til 10 personer ad gangen per stadeplads. Har man brug for flere, f.eks. hvis man får besøg af en gruppe frivillige, en bestyrelse eller andet, kan man skrive til Marie på marie@ungdomsbureauet.dk - så noterer vi det.
Vil betalingen blive refunderet såfremt UFM'21 aflyses?


Betalingen kan refunderes fuldt frem til d. 29. april. Anden rate af betalingen kan refunderes frem til d. 21. juni. Derefter vil det desværre ikke være muligt at få refunderet beløbet, da vi allerede har betalt størstedelen af vores udgifter til festivalen.
Hvilke planer har I, hvis situationen forbliver på risikoniveau 4-5?


Hvis risikoniveauet forsat er på niveau 4-5, vil vi lave digitale alternativer til festivalen. Dette er dog på nuværende tidspunkt højest usandsynligt.

I forbindelse med din tilmelding, behandler Ungdomsbureauet oplysninger som navn, e-mail, titel og organisation. Ungdomsbureauet er dataansvarlig efter persondatalovgivningen. Dine oplysninger bruges udelukkende til kommunikation vedr. Ungdommens Folkemøde. Vi gemmer dine data to år efter tilmeldingen. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til info@ungdomsbureauet.dk Læs mere om dine rettigheder i Ungdomsbureauets privatlivspolitik her.