Ungdommens Folkemøde er støttet af

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00

UNDERVISER

Demokrati i praksis

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratifestival for unge, som i 2018 samlede over 23.000 unge på tværs af sociale, uddannelsesmæssige og geografiske skel - i år er UFM tilbage med plads til endnu flere deltagere.

Fokus er først og fremmest på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, hvor alle får følelsen af demokratisk indflydelse og medborgerskab at mærke på egen krop. Det spiller rigtig godt sammen med uddannelsernes formål om at forberede eleverne til aktiv deltagelse i demokratiet. Ungdommens Folkemøde skaber et rum, hvor unge igennem aktiv deltagelse kan undersøge mulighederne i demokratiet.
 
Ungdommens Folkemøde kan dog også støtte direkte op om de faglige mål for mange fag på de fleste ungdomsuddannelser. UFM er en oplagt mulighed for at tage din klasse med ud af klasseværelset, møde personer og institutioner fra pensum i virkeligheden og anvende faget i praksis. Organisationer, virksomheder, partier og mange flere vil på UFM'19 være repræsenteret i ca. 90 stadepladser, der laver events og afholder workshops. Ungdommens Folkemøde er således en oplagt mulighed for at lade eleverne udforske forskellige holdninger og positioner i samfundet.
 
Der er mange muligheder for, hvordan du som underviser kan deltage på UFM’19 med elever. Vi har her på hjemmesiden samlet en masse inspiration til og eksempler på, hvordan Ungdommens Folkemøde kan blive en del af din undervisning.