Gradiering logo.png

Covid-19 på UFM

Senest opdateret d. 28. apr. 

Denne side opdateres løbende og er blevet til for at skabe klarhed og gennemsigtighed om, på hvilken måde UFM'21 afholdes i Valbyparken til september. Siden vil blive opdateret, i takt med at myndighederne kommer med nye udmeldinger, og når de gældende retningslinjer opdateres eller ændres. 

Ligesom alle andre festivaller og større events har vi på Ungdommens Folkemøde hele tiden fingeren på corona-pulsen mht. til den seneste genåbningsstrategi og stigning i smitte. Vi følger med i myndighedernes og regeringens anbefalinger og tilpasser løbende årets UFM herefter. Vi lægger os desuden op ad Dansk Live's anbefalinger og retningslinjer og er i løbende dialog med andre festivaller omkring håndteringen af coronavirus. 

 

Derfor ændrer vi efter Folketingets ekspertgruppes rapport, der udkom fredag 23. april, vores forventninger til deltagerantallet per dag til cirka 9.000, hvilket forsamlingsloftet lige nu ser ud til at tillade, når UFM'21 bliver afholdt.
Dog bliver vi desværre nødt til at meddele, at vi kommer til at kræve forhåndstilmeldinger til årets festival, da vi til en hver tid skal kunne smitteopspore, hvis uheldet skulle være ude, og der bliver spredt virus på festivalpladsen. Dette vil medføre, at forbipasserende og andre tilfældige besøgende ikke kan deltage på årets festival.  

 

Lige nu viser vaccineplanen, at alle burde have været tilbudt en vaccine i starten af august måned. Derfor er vi fortrøstningsfulde omkring afholdelsen stort set, som vi kender dem, da vaccineplanen selv med et par uger forsinkelse burde være afviklet inden UFM.    

På nuværende tidspunkt arbejder derfor vi ud fra to forskellige scenarier, som begge tager hensyn til diverse værnemidler og afstandskrav:

UFM med fuld vaccineudrulning

Hvis vaccineudrulningen og planen heraf holder, står hele den danske befolkning til at have været tilbudt en vaccine i starten af august. Desuden viser Sundhedsstyrelsens vaccinekalender, at unge i mellem 16-19 år bør være tilbudt en vaccine senest midt i juli, hvilket ligger et stykke før UFMs afholdelse. Derfor er vi fortrøstningsfulde og forventer, at UFM med en vaccineret befolkning kommer til at ligne den festival, vi med stor succes har afholdt de forgangne år i Valbyparken.  

UFM i fase 2 af genåbningen

Folketingets ekspertgruppe fremlagde fredag d. 23. april en rapport, der udstikker en række retningslinjer, der lige nu ser ud til at spænde ben for en afholdelse af UFM, som vi kender det. Dog er den også fyldt med positive nyheder - f.eks. det, at vi nu ser flere formater, hvormed UFM kan afholdes i Valbyparken til september! Lige nu afventer vi den politiske beslutning, der skal tages på baggrund af denne rapport, og vil herefter - alt efter udfaldet - appellere til, at myndighederne laver en individuel vurdering af arrangementer som vores. Herefter vil vi gå i tæt dialog med både sundhedsmyndighederne og politiet, for at kunne garantere en så sikker afvikling af festivalen som muligt.  

Uanset hvilket scenarie vi ender med, vil vi gøre vores for, at UFM'21 giver alle den bedst mulige oplevelse, og at alle bliver inspireret, nysgerrig og engageret på den ene eller anden måde. 

UFM2021.png
SEP.png