Gradiering logo.png

Covid-19 på UFM

Senest opdateret d. 24. feb.

Denne side opdateres løbende og er blevet til for at skabe klarhed og gennemsigtighed om, på hvilken måde UFM'21 afholdes i Valbyparken til september. Siden vil blive opdateret, i takt med at myndighederne kommer med nye udmeldinger, en national genåbningsstrategi præsenteres og foråret indtager det danske land. 

Ligesom alle andre festivaller og større events har vi på Ungdommens Folkemøde hele tiden fingeren på corona-pulsen mht. til den seneste genåbningsstrategi og stigning i smitte. Vi følger med i myndighedernes og regeringens anbefalinger og tilpasser løbende årets UFM herefter. Vi lægger os desuden op ad Dansk Live's anbefalinger og retningslinjer og er i løbende dialog med andre festivaller omkring håndteringen af covid-19. 
Selvom corona stadig er den uvelkomne gæst, der bare ikke vil tage afsted, tror vi stadig på, at vi forsvarligt kan afholde UFM'21 i Valbyparken til september. Vi klør på med at udvikle festivalen og at invitere organisationer, undervisere, deltagere og spændende gæster, der alle sammen skal være med til at gøre UFM'21 til den demokratifest, vi hungrer efter. 

UFMs ambition er at skabe trygge rammer for demokratisk tænkning, dialog og engagement, og vi ønsker på ingen måde at bidrage negativt til udviklingen af covid-19 i Danmark. Vi opdaterer løbende vores retningslinjer og planlægning, så den er tilrettet de nyeste prognoser for sommeren festivalsæson 2021. 

 

På nuværende tidspunkt arbejder vi ud fra tre forskellige scenarier, der alle er bundet op på det nationale varslingssystem, og som alle tager hensyn til diverse værnemidler og afstandskrav:

UFM med et nationalt risikoniveau på 0-1

Hvis situationen i september er, som vi alle sammen håber på, og risikoniveauet er på 0 eller 1, så kommer Ungdommens Folkemøde i høj grad til at ligne den, vi har holdt før i Valbyparken. Deltagerne kan frit bevæge sig rundt på pladsen og selv vælge, hvem de vil interagere med. Dog bliver afstand til hinanden fortsat et centralt element, hvilket vores store, nye festivalplads og nye format er med til at sikre. Du kan læse mere om det nye format her.   

UFM med et nationalt risikoniveau på 2-3

Hvis risikoniveauet i september ligger på 2-3, vil en fysisk afholdelse af UFM'21 stadig være aktuel og mulig. Dog bliver afholdelsen i høj grad præget af restriktioner og diverse foranstaltninger, der sammen skal sikre, at UFM'21 forbliver en sikker og tryg platform for inspiration og engagement. Her vil sociale bobler og klynger sikre mindre smittekæder på tværs af allerede eksisterende sociale bobler og dermed sænke smitterisikoen. De sociale bobler afhænger af det gældende forsamlingsloft. Desuden indtænker vi her en række digitale elementer, der vil kunne gøre festivalen mere glidende og sammenhængende på trods af bobler og restriktioner.

UFM med et nationalt risikoniveau på 4-5

Hvis coronasituationen i Danmark ikke er blevet bedre og stadigvæk har et smitteniveau svarende til det, vi oplever netop nu, er det klart, at UFM - som fysisk festival - ikke vil kunne afvikles, hvorfor UFM'21 vil overgå til en digital løsning, som vi så det i 2020. Her så vi os nødsaget til at aflyse alle fysiske arrangementer og overgå til et fuldstændigt digitalt event.

Uanset hvilket scenarie eller hvilket risikoniveau vi ender på, vil vi gøre vores for, at UFM'21 giver alle den bedst mulige oplevelse, og at alle bliver inspireret, nysgerrig og engageret på den ene eller anden måde. 

Ungdommens Folkemøde er støttet af

Det Saxildske Familiefond

Fogs Fond

Knud Højgaards Fond

Slotsgade 2, 5. th

2200 København N

info@ungdomsbureauet.dk

+45 71 20 46 00